Τι ζήσαμε το 2019 που δεν υπήρχε ουσιαστική προστασία 1ης κατοικίας.Τι έρχεται; Η Κ.Φραγκάκη στο Real Fm στο Νίκο Μπογιόπουλο

Τι ζήσαμε το 2019 που δεν υπήρχε ουσιαστική προστασία 1ης κατοικίας.Τι έρχεται; Η Κ.Φραγκάκη στο Real Fm στο Νίκο Μπογιόπουλο