Τι ζήσαμε το 2019 που δεν υπήρχε ουσιαστική προστασία 1ης κατοικίας.Τι έρχεται; Η Κ.Φραγκάκη στο Real Fm στο Νίκο Μπογιόπουλο

Τι ζήσαμε το 2019 που δεν υπήρχε ουσιαστική προστασία 1ης κατοικίας.Τι έρχεται; Η Κ.Φραγκάκη στο Real Fm στο Νίκο Μπογιόπουλο

Τι συνέπειες θα έχει η αναστολή της αποχής των συμβολαιογράφων για τους πλειστηριασμούς:Η Κ. Φραγκάκη στον Αντ1

Τι συνέπειες θα έχει η αναστολή της αποχής των συμβολαιογράφων για τους πλειστηριασμούς:Η Κ. Φραγκάκη στον Αντ1

1 2 3 21